Nog meer morsecode in de stad! Bij de fiets- en vaaronderdoorgang Sylsterrak
maakten Frank Havermans en Karin van Pinxteren een tweede boodschap in dit geheimschrijft.
Deze keer hebben ze de vormen van hun eigen morsecode onder elkaar gezet.
Hierdoor ontstaan er een soort figuren.

Hoeveel figuren vormen de puntjes en streepjes hier? 

Wat zou je in de figuren kunnen zien als je je fantasie gebruikt?
Maak een foto van een serie figuren op instagram en vul deze aan met gifs.
Welk verhaal kun jij maken van deze vormen?