Frank Havermans gebruikte voor dit kunstwerk kenmerken van architectuur.
Hij gebruikt technieken die vooral gebruikt worden in gebouwen, industrieel
ontwerp en bruggen en dammen.

Fotografeer vijf details van het kunstwerk van Frank Havermans die je ook veel in
gebouwen om je heen terug ziet.