Franks kunstwerk is letterlijk verbonden aan de brug. Hij heeft bij zijn
ontwerp goed gekeken naar de verbinding tussen de onder- en
bovenkant van de brug. Het kunstwerk is een herkenningspunt voor zowel
fietsers en voetgangers, als voor automobilisten.

Maak een foto van het kunstwerk vanuit twee perspectieven:
die van een fietser en die van een automobilist.

Schrijf vijf verschillen op die je ontdekt als je het kunstwerk
vanuit deze twee perspectieven bekijkt. In fotografie gebruiken
ze vaak de termen kikvorsperspectief en vogelperspectief.
Vanuit het oogpunt van een kikker, en die van een vogel
.