Fiets door naar de volgende tunnel van Jan van der Ploeg.
Je hebt net ontdekt wat perspectief is.
In alle tunnels die Jan van der Ploeg heeft vormgegeven vind je een verdwijnpunt en een horizon.

Horizon

De lijn waar de aarde en de lucht elkaar raken en ligt op onze ooghoogte. Kijken we van heel laag,
dan is de horizon ook laag en kijk je van onderen tegen alles aan. Is je standpunt heel hoog of vlieg je als
een vogel (vogelvluchtperspectief), dan kijk je op de daken van de huizen en ligt de horizon heel hoog.
Alles wat onder de horizonlijn ligt, kun je van boven bekijken.

Verdwijnpunt

Dit punt ligt op de horizon en hier lijken alle lijnen naar toe te lopen.

OPDRACHT

Teken in je boekje de horizon en het verdwijnpunt van dit kunstwerk.
Schrijf de termen erbij in je boekje.

Zet in je tekening het verdwijnpunt eens op een andere plek, en trek de lijnen van Jan
van der Ploegs kunstwerk er in je tekening er naartoe. Bespreek samen wat de
veranderingen in het ontwerp zijn.