Meer over

De ontwerpen in de tunnels zijn abstract en dus niet direct herkenbaar als
objecten uit de alledaagse wereld. Hierdoor is zijn werk open voor verschillende
interpretaties en kan je er van alles inzien. Dit is ook juist de bedoeling van de
kunstenaar:“Hoe men het abstracte lijnenspel de abstracte composities en het
kleurgebruik daarin ervaart is afhankelijk van het associatieve vermogen van
ieder individu. Ieder kan het werk dus op een eigen manier interpreteren en hier
een eigen werkelijkheid bij maken, bedenken of ervaren. Er is niet één werkelijkheid,
niet één conclusie, maar er is een volkomen vrijheid van interpretatie.”
 

Jan van der Ploeg is:

Beeldhouwer, schilder, ontwerper, installatiekunstenaar.
Ontwerper van monumentale muurschilderingen
Studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam, Croydon College of Arts
in Londen en de Rijksacademie van Beeldende kunsten in Amsterdam.
Is geboren in Amsterdam

De hoofdthema’s van Jan van der Ploeg zijn kunstwerken zijn vormen en lijnen,
die hij in verschillende symmetrische composities telkens opnieuw varieert.
Zijn schilderingen zijn vooral herkenbaar door contrasterend en indringend kleurgebruik,
bestaande uit zwart en wit en felle, heldere kleuren als roze, paars en oranje. 

Meer informatie over Jan van der Ploeg