Bij kunst op straat komt het weleens voor dat het kunstwerk beschadigd raakt.
Vandalisme is een van de manieren waarop kunstwerken wel beschadigd raken.

Bedenk nog 3 andere vormen van beschadiging aan kunstwerken in openbare ruimte.
Bedenk samen het beste idee om kunstwerken hiertegen te beschermen.