Het Europaplein in Leeuwarden werd aangelegd in 1953 en 1954.
Om het plein heen werd de eerste hoogbouw van Leeuwarden gebouwd.
Het Europaplein heette eerst het Harlingerplein.

In 1958 is de naam van het plein veranderd in Europaplein. Kort daarvoor
was door de Raad van Europa een beroep gedaan op gemeenten om een straat
of plein Europees te noemen.

In 1958 werd de Europese Unie opgericht. De Europese Economische
Gemeenschap heette het toen.
Zes landen deden mee: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Dit groeide uit tot een statenverband van 28 landen.

 

Waarom is de EU opgericht in 1958?