Meer over

De Middelsee deelde de provincie in tweeën, de kust van de oostelijke gouw liep langs de
plaatsen Goutum, Leeuwarden en Stiens. Toen de Middelsee rond 1200 na Christus met
behulp van rijke kloosters werd bedijkt, slibde de Middelsee binnen honderden jaren dicht.
Een deel van het grondgebied van Leeuwarden was dus ooit de oude Middelsee die door
dichtslibbing ‘nieuw land’ werd. Zo komt de wijk Nylân ook aan zijn naam. 

Het kunstwerk is uit drie gedeelten opgebouwd:  aan beide zijden blauw en in het midden
een groen deel. Binnen het groene gedeelte zijn donkergroene vormen aangebracht die
onderlijven voorstellen. 

Het blauwe gedeelte van het werk bestaat uit kleine ellipsen die op een speciale
manier zijn geschilderd waardoor ze lijken te als je je erlangs beweegt. 


L.J. van Tuinen is:

Graffiti kunstenaar 
Ontwerpt muurschilderingen en schilderijen
Studeerde aan Academie Minerva  (Groningen)
En is geboren in Leeuwarden 1979

Meer informatie over L.J. Tuinen