Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren heeft de gemeente Leeuwarden het
Oostergoplein aangepast. Dit was nodig omdat er steeds meer voetgangers,
fietsers en auto’s over het plein gaan.

Het autoverkeer moet goed kunnen doorrijden over het Oostergoplein. Niet alleen op het
Oostergoplein, maar ook elders op de stadsring. Het Oostergoplein wordt een steeds drukker
en belangrijker kruispunt voor voetgangers, fietsers en auto’s. Dat komt onder andere door de
aanleg van het nieuwe stadsdeel De Zuidlanden.

De gemeente Leeuwarden verwacht in 2020 per dag tegen de tienduizend fietsers en
voetgangers en 38 duizend auto’s per dag op het kruispunt.

Hoe zou Leeuwarden er in de toekomst uitzien?
Maak een schets van een verandering op deze plek die echt nodig is in 2060.
Welke technologische ontwikkelingen zouden er tegen die tijd
hebben plaatsgevonden?