Maarten de Reus gebruikt in deze fietstunnels naar eigen zeggen een 'beeldtautologie.'
De term tautologie is vooral bekend in taal.
In taal is tautologie het benadrukken van een woord dat (zo goed als)
dezelfde betekenis heeft. Twee woorden met dezelfde betekenis dus. Dubbelop, maar de
twee woorden versterken elkaar.
'Vast en zeker'  bijvoorbeeld, of 'blij en verheugd'.


Welke woorden die vaak dubbelop gebruikt worden kun jij hieronder vinden?
Koppel de woorden met dezelfde betekenis aan elkaar.

Samen met jou koos 0% ook voor dit antwoord.

tieren
hetzelfde
al
als
want
live
zijnde
immers
reeds
rechtstreeks
identiek
krijsen